การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการควา...

พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพแก่กำลังพลของ สนภ.ทอ.
โดยวิทยากรจาก กพ.ทอ. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.(ชั้น ๔)

ส่วนท้าย

Administrator