การประชุม คณก.จัดการความรู้

พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ปี ๖๒
ในวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.(ชั้น ๔)

ส่วนท้าย

Administrator