การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KMS ระดับ Publisher    
เพื่อให้ผู้แทนหน่วยระดับ ผู้นำข้อมูลเข้าระบบ (Publisher) และผู้รับผิดชอบการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยได้เรียนรู้การสร้าง KCF
เพื่อให้เกิดคู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และบูรณาการให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงมาตรฐานงานของหน่วย  เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๑, ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ. โดยมี น.อ.ศิริพงษ์ ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เข้าร่วมการสัมมนาและให้คำปรึกษาแนะนำ


ส่วนท้าย

Administrator