การประชุม คณก.จัดการความรู้ สน...

พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๓
ในวันพุทธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑)

ส่วนท้าย

Administrator