แผนที่กลยุทธ์

ปฏิทินกิจกรรม KM

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ สนภ.ทอ.

กิจกรรมการจัดการความรู้นวัตกรร...

6/27/2020 2:56:59 PM
กิจกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๓

การประชุม คณก.จัดการความรู้ สน...

5/13/2020 1:55:08 PM
การประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ. ครั้งที่ ๒/๖๓

ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตา...

6/13/2019 1:17:55 PM
ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตามแบบฟอร์การจัดเก็บข้อมูลความรู้ (KCF)

ประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบ (Pu...

4/30/2019 11:18:08 AM
การประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบจัดการความรู้ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๒

การประชุม คณก.จัดการความรู้

2/5/2019 11:42:38 AM
การประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ปี ๖๒

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM

1/9/2019 10:33:22 AM
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ สนภ.ทอ. ส่ง จนท.เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ณ ห้องนภัสวิน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

7/3/2018 10:38:45 AM
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KMS ระดับ Publisher ๒๒ มิ.ย.๖๑, ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.

ส่วนท้าย

Administrator