แผนที่กลยุทธ์

ปฏิทินกิจกรรม KM

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ สนภ.ทอ.

ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตา...

6/13/2019 1:17:55 PM
ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตามแบบฟอร์การจัดเก็บข้อมูลความรู้ (KCF)

ประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบ (Pu...

4/30/2019 11:18:08 AM
การประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบจัดการความรู้ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๒

การประชุม คณก.จัดการความรู้

2/5/2019 11:42:38 AM
การประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ปี ๖๒

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM

1/9/2019 10:33:22 AM
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ สนภ.ทอ. ส่ง จนท.เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ณ ห้องนภัสวิน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

7/3/2018 10:38:45 AM
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KMS ระดับ Publisher ๒๒ มิ.ย.๖๑, ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.

ต้อนรับ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน...

5/21/2018 11:43:32 AM
พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และตรวจติดตามประเ...

การประชุม คณก.จัดการความรู้ สน...

5/21/2018 11:28:04 AM
นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.คร้ังที่ ๒ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น๑) ...

ส่วนท้าย

Administrator