แผนที่กลยุทธ์

ปฏิทินกิจกรรม KM

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ สนภ.ทอ.

อบรมแนวทางการใช้งานระบบการจัดก...

6/11/2021 1:47:24 PM
จัดการอบรมแนวทางการใช้งานระบบการจัดการความรู้ สนภ.ทอ.(KMS) ให้แก่กำลังพล สนภ.ทอ.ที่ย้ายมาและบรรจุใหม่ปี ๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ส...

การประชุม คณก.จัดการความรู้ สน...

6/1/2021 2:22:43 PM
พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นประธานการประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๔ในวันพุทธที่ ๑๘ พ.ค.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้อง...

การประชุมคณะ จนท.ทำงานจัดการคว...

5/19/2021 8:44:20 AM
การประชุมคณะ จนท.ทำงานจัดการความรู้ สนภ.ทอ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ค.๖๔ ๐๙๐๐

การประชุมคณะ จนท.ทำงานจัดการคว...

3/19/2021 11:08:10 AM
การประชุมคณะ จนท.ทำงานจัดการความรู้ สนภ.ทอ. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค.๖๔ ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกองนิรภัยภาคพื้น

กิจกรรมการจัดการความรู้นวัตกรร...

6/27/2020 2:56:59 PM
กิจกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๓

การประชุม คณก.จัดการความรู้ สน...

5/13/2020 1:55:08 PM
การประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ. ครั้งที่ ๒/๖๓

ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตา...

6/13/2019 1:17:55 PM
ประชุมทบทวนการกรอกมาตรฐานงานตามแบบฟอร์การจัดเก็บข้อมูลความรู้ (KCF)

ประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบ (Pu...

4/30/2019 11:18:08 AM
การประชุมผู้นำความรู้เข้าระบบจัดการความรู้ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๒

ส่วนท้าย

Administrator